Pełna księgowość online dla spółek z o.o.

1.00  - Szybka Wysyłka

Biuro Rachunkowe na 6+ oferuje kompleksowe usługi w zakresie prowadzenia pełnej księgowości dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Nasza firma nawiązuje współpracę z klientami z całej Polski, umożliwiając zdalne działanie za pośrednictwem bezpłatnego (dla Klienta biura) programu SaldeoSmart. Program ten jest łatwy w instalacji zarówno na komputerze, jak i smartfonie klienta biura. Dzięki SaldeoSmart, klienci mogą wygodnie przekazywać swoje dokumenty księgowe (w formie skanów, zdjęć lub plików), takie jak faktury zakupowe, które są automatycznie przechowywane w systemie. Ponadto, mogą również wystawiać faktury i śledzić je w czasie rzeczywistym.

Darmowa dostawa dla zamówień od 500 zł

  • Gotowe Satysfakcja Gwarantowana
  • Gotowe Bezproblemowy Zwrot Towaru
  • Gotowe Bezpieczne Płatności
  • Gotowe Darmowa dostawa na zakupy od 500 zł
BEZPIECZNE FORMY PŁATNOŚCI
  • Karta Visa
  • MasterCard
  • American Express
  • Karta Discover
  • PayPal

Biuro Rachunkowe na 6+ oferuje kompleksowe usługi w zakresie prowadzenia pełnej księgowości dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Nasza firma nawiązuje współpracę z klientami z całej Polski, umożliwiając zdalne działanie za pośrednictwem bezpłatnego (dla Klienta biura) programu SaldeoSmart. Program ten jest łatwy w instalacji zarówno na komputerze, jak i smartfonie klienta biura. Dzięki SaldeoSmart, klienci mogą wygodnie przekazywać swoje dokumenty księgowe (w formie skanów, zdjęć lub plików), takie jak faktury zakupowe, które są automatycznie przechowywane w systemie. Ponadto, mogą również wystawiać faktury i śledzić je w czasie rzeczywistym.
Link ukazujący możliwości programu SaldeoSmart znajduje się Tutaj

Cennik usług naszego Biura Rachunkowego oraz więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.6plus.pl/

Umowę zawieramy zawsze na czas nieokreślony, z możliwością miesięcznego wypowiedzenia umowy.
Cena zakupu dotyczy kosztu przygotowania umowy o współpracy.

Księgi handlowe w spółce z o.o.

Księgi handlowe stanowią fundamenty systemu księgowego każdej firmy, zapewniając rzetelne odzwierciedlenie jej działalności finansowej oraz zgodność z przepisami prawa. Nasze biuro rachunkowe oferuje kompleksową obsługę księgową, obejmującą następujące działania:
1. Otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności:** Zapewniamy profesjonalne wsparcie przy otwarciu i prowadzeniu ksiąg rachunkowych od pierwszego dnia działalności klienta.
2. Bieżąca dekretacja operacji gospodarczych:** Systematyczne księgowanie wszystkich operacji gospodarczych zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i przepisami prawa.
3. Sporządzanie rozliczeń podatkowych CIT, VAT, VAT-UE:** Precyzyjne obliczanie i deklarowanie należności podatkowych oraz przygotowywanie rozliczeń CIT, VAT i VAT-UE.
4. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia:** Dokładne rejestrowanie wszystkich aktywów trwałych i wyposażenia, wraz z monitorowaniem ich wartości i amortyzacją.
5. Okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS oraz NBP:** Terminowe przygotowywanie i składanie sprawozdań statystycznych zgodnie z wymaganiami organów regulacyjnych.
6. Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych:** Kompleksowe przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych, takich jak bilans, rachunek zysków i strat oraz dodatkowe informacje, zapewniające pełny obraz finansowej sytuacji firmy.
7. Uzgadnianie sald zobowiązań i należności:** Monitorowanie i uzgadnianie sald zobowiązań i należności w celu zapewnienia poprawności danych księgowych.
8. Sporządzanie rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu:** Profesjonalne przygotowywanie zeznań podatkowych na koniec roku podatkowego.
9. Bieżący kontakt z organami administracji publicznej:** Skuteczne reprezentowanie klienta w kontaktach z organami administracji publicznej w sprawach księgowych i podatkowych.
10. Przygotowywanie raportów i zestawień na potrzeby Klienta:** Indywidualne przygotowywanie raportów i zestawień finansowych zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami klienta.
11. Elektroniczny system wymiany danych i zatwierdzania dokumentów:** Zapewniamy wygodny i bezpieczny system elektronicznej wymiany danych oraz zatwierdzania dokumentów, co ułatwia klientom dostęp do aktualnych informacji księgowych i finansowych oraz przyspiesza procesy decyzyjne.

 

Prowadzimy również obsługę kadrową. Obsługa kadrowa w naszym biurze rachunkowym obejmuje szeroki zakres usług, zapewniając kompleksową i profesjonalną obsługę wszystkich kwestii związanych z personelem. Nasze działania w obszarze kadrowym obejmują:
1. Prowadzenie teczek akt osobowych (w tym elektronicznych): Staranne zarządzanie dokumentacją pracowniczą, w tym prowadzenie i aktualizacja teczek akt osobowych w formie tradycyjnej lub elektronicznej.
2. Sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych do ZUS pracowników i członków ich rodzin: Precyzyjne przygotowywanie dokumentów zgłoszeniowych, w tym formularzy ZUS, dotyczących nowych zatrudnień, zmiany danych osobowych czy składania wniosków o świadczenia rodzinne.
3. Sporządzanie dla pracowników zaświadczeń i innych dokumentów: Profesjonalne przygotowywanie wszelkiego rodzaju zaświadczeń, umów, świadectw pracy oraz innych dokumentów niezbędnych w procesie zatrudnienia i pracy pracowników.
4. Obsługa ZUS PUE w zakresie elektronicznych zwolnień lekarskich pracowników: Efektywne zarządzanie elektronicznymi zwolnieniami lekarskimi pracowników poprzez system ZUS PUE, włączając w to rejestrację, monitorowanie i archiwizację dokumentów.
5. Opracowywanie raportów na rzecz organów administracji publicznej: Terminowe przygotowywanie i składanie wszelkich wymaganych raportów i deklaracji kadrowych do organów administracji publicznej, zapewniając zgodność z obowiązującymi przepisami.
6. Przygotowywanie raportów i zestawień na potrzeby Klienta: Indywidualne sporządzanie raportów i zestawień kadrowych dostosowanych do specyficznych potrzeb i wymagań klienta, umożliwiających lepsze zarządzanie personelem.
7. Elektroniczny system wymiany danych i zatwierdzania dokumentów: Zapewniamy wygodny i bezpieczny system elektronicznej wymiany danych oraz zatwierdzania dokumentów kadrowych, co ułatwia klientom dostęp do aktualnych informacji i przyspiesza procesy administracyjne związane z personelem.

 

 

Może spodoba się również…